Vendado fick återigen förtroendet att leverera glasförsegling till ett stort projekt.