Nedtvätt och sanering

Home Nedtvätt och sanering

Nedtvätt och sanering

Vi utför nedvätt samt sanering med högtryck, varmvatten och vid behov med skonsamt rengöringsmedel.  Efter många års erfarenhet så vet vi vilken typ av behandling som behövs göras på olika ytor. Många gånger händer det att en yta angripits av olika typer av alger, vilket gör det viktigt att man först sanerar och rengör ytan innan ett eventuellt alg och mossskydd appliceras eller målning ska kunna genomföras med bästa möjliga resultat. Vår gedigna kunskap och erfarenhet gör att vi kan ta oss an det mest allvarliga angreppen såsom rödalger, där vi även får bort de envisa färgpigmenten.

 

Utomhusytor är som oftast nedsmutsade av avgaser, sot, mossa, föroreningar, alger eller liknande vilket kan skada och förstöra ytan om det lämnas kvar. Det är viktigt att förebygga/förhindra frostsprängningar och/eller sprickningbildning i fasader.  Det förhindras genom att man tvättar/sanerar fasaden och applicerar alg- och mosskydd alternativt impregnering.

 

Vår nedtvätt/sanering efterföljt av en passande efterbehandling såsom alg- och mossbehandling låter den specifika ytan behålla sitt sanerade utseende en väsentligt lång tid framöver.